CLINIST

ÜROLOGLAR için İLERİ BİYOİSTATİSTİK

CLINIST

ÜROLOGLAR için İLERİ BİYOİSTATİSTİK

Öğrenim Hedefleri:

Bu kursun sonunda katılımcıların;

 • Varyans Analizi’nin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri,
 • Hangi durumda hangi Post-hoc testin kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri,
 • SPSS’de ANOVA testini elde edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri,
 •  Kruskal Wallis Testi’nin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri,
 • SPSS’de elde edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri,
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi’nin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri 
 • SPSS ‘de elde edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri,
 •  Friedman Testi’nin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri,
 • SPSS’de elde edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri,
 • İki Yönlü Varyans Analizi’nin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri
 • SPSS’de elde edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri,
 • Duyarlılık, Seçicilik ve ROC eğrilerini tanımlayabilmeleri, elde edebilmeleri ve yorumlayabilmeleri
 • Odds Oranı ve Relatif Risk ölçülerini tanımlayabilmeleri, elde edebilmeleri
 • Lojistik Regresyon Analizinin hangi tür verilerde kullanılabileceğini ayırt edebilmeleri ve sonuçlarını yorumlayabilmeleri

beklenmektedir.

Menu