CLINIST

ÜROLOGLAR için TEMEL BİYOİSTATİSTİK

CLINIST

ÜROLOGLAR için TEMEL BİYOİSTATİSTİK

1-Değişken Türleri
1.1.Araştırma – İstatistik nedir?
1.2.Değişken türleri
1.3.Ne öğrendik?
UYGULAMA 1. SPSS’de Veri Tabanı Hazırlama

2-Tanımlayıcı istatistikler
2.1.Konum Ölçüleri
2.2.Yaygınlık ölçüleri
2.3.Kutu grafiği
2.4.Ne öğrendik?
UYGULAMA 2. SPSS’de Tanımlayıcı İstatistiklerin Elde Edilmesi

3-Güven Aralığı
3.1.Kitle oranı için Güven Aralığı
3.2.Kitle ortalaması için Güven Aralığı
3.3.Güven aralığını etkileyen faktörler
3.4.Ne öğrendik?
UYGULAMA 3. SPSS’de Güven Aralıklarının Hesaplanması 

4-Hipotez testler
4.1.Hipotez Testlerine Giriş
4.2.Parametrik / Parametrik Olmayan Testler
4.3.Uygun testin seçimi
4.4.Tip I-II hata, p değeri
4.5.Ne öğrendik?
UYGULAMA 4. Uygun Testin Seçimi 

5-Bağımsız İki Grup Karşılaştırması
5.1.Bağımsız Gruplarda T Testi - Student t Testi
UYGULAMA 5.1.  Bağımsız Gruplarda T Testi - Student t Testi
5.2.Mann Whitney U Testi
UYGULAMA 5.1.  Mann Whitney U Testi

6-Bağımlı İki Grup Karşılaştırması
6.1. İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
UYGULAMA 6.1. İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi   
6.2.Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
UYGULAMA 6.2. Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi

7-Bağımsız Gruplarda Nitel Değişkenlerin Karşılaştırılması
7.1.Giriş
7.2.Ki-Kare Testi
7.3.Fisher's Exact Test
7.4.Ne öğrendik?
UYGULAMA 7. Ki-Kare Testi- Fisher’s Exact Test

8-Korelasyon Katsayıları
8.1.Korelasyon Katsayılarına Giriş
8.2.Pearson korelasyon katsayısı
8.3.Spearman Korelasyon Katsayısı
8.4.Ne öğrendik?
UYGULAMA 8.  Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları

 

Menu